งานประชาสัมพันธ์ ด้านอาชีพ เรื่อง "การสื่อสารงานประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารมวลชน" ณ ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
                                   
 
     
 
             
                                   
  Copyright 2016 © โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน