งานประทาน ญาณสังวร "คนดีศรีสยาม" งานประกาศรางวัลเกียรติคุณคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2559

 
 
 
 
 
   
 
   
  Copyright 2016 © โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน