มอบทุน โครงการดูแลสังคม ณ โรงเรียนเพียงหลวง 16 (สาขาบ้านขุนต้า) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
 
 
 
 
 
   
  Copyright 2016 © โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน